SRBIJA, HRVATSKA, BiH

DECA BEZ GRANICA

Deca bez granica je udruženje roditelja čiji je cilj da pomogne deci sa poremećajem iz spektra autizma i osobama sa intelektualnim teškoćama da ostvare sve svoje potencijale

Development of fine motor skills. Game with development of mathematical skills and the ability to count. Hand in hand

RAZUMEVANJE

Mesto na kojem se svi razumemo. Pružamo ruku prijateljstva mnogim roditeljima i deci.
boy in a psychologist's office. Psychologist talking to a child, student problems. emotional support

PODRŠKA

Mesto na kojem možete da pronađete edukativnu, psihološku i svaku drugu vrstu podrške koja vam treba.
Abstract blur Business Conference and Presentation

EDUKACIJA

Kontinuirano organizujemo radionice i konferencije na temu autizma i drugih razvojnih poremećaja.

Svaka osoba sa autizmom je jedinstvena

Zato se često kaže da ako ste upoznali jednu osobu sa autizmom, upoznali ste samo JEDNU osobu sa autizmom. Tretman koji pomogne jednom detetu možda neće pomoći drugom detetu. Zato svaki tretman treba da bude individualizovan, u skladu sa potrebama deteta.

NAŠA MISIJA

Pomaganje deci sa razvojnim poteškoćama i odraslim osobama sa invaliditetom da ostvare sve svoje potencijale u svom prirodnom okruženju

NAŠA VIZIJA

Da sva deca i osobe sa poremećajem autističnog spektra, ili bilo kojom vrstom invaliditeta ,ostvare svoj pun intelektualni i društveni potencijal.

PODRUČJE DELOVANJA

“Deca bez granica” svoje aktivnosti obavlja u Srbiji, BiH i Hrvatskoj, a otvoreno je i za članove iz drugih zemalja u regionu.

Niste sami, niste krivi. Vašem detetu se može pomoći uz odgovarajuću medicinsku i defektološku podršku.

  • Podaci iz SAD ukazuju da se broj dece sa poremećajem autističnog spektra znatno povećava iz godine u godinu. Dok je taj broj 2010. godine iznosio 1 : 68, u 2022. se povećao čak na 1 : 36, a slična situacija je i u evropskim zemljama
  • Procena je da 1 u 200 dece (a verovatno i mnogo više) ima oboljenje PANS/PANDAS koje se može lečiti
  • Simptomi autizma i PANS/PANDAS često se preklapaju
  • Medicinski tretmani za PANS/PANDAS mogu dati odlične rezultate
  • 70% dece sa autizmom ima antitela na folatne receptore i pozitivno reaguje na terapiju uzimanja folinske kiseline

Šta je PANS/PANDAS?

1 +

MILIONA JE LJUDI SA AUTIZMOM NA SVETU

Adult and chiild hands holding jigsaw puzzle shape, Autism awareness, Autism spectrum family support concept, World Autism Awareness Day
Načela Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom su: a) poštovanje urođenog dostojanstva, individualna samostalnost uključujući slobodu vlastitog izbora i nezavisnost osoba; b) zabrana diskriminacije; c) puno i efikasno učešće i uključivanje u društvo; d) uvažavanje razlika i prihvatanje osoba sa invaliditetom kao dela ljudske raznolikosti i čovečanstva; e) jednake mogućnosti; f) pristupačnost; g) ravnopravnost žena i muškaraca i h) uvažavanje razvojnih sposobnosti dece sa invaliditetom kao i poštovanje prava dece sa invaliditetom na očuvanje svog identiteta.

Online donacija PayPal

    Broj našeg žiro računa u Srbiji je: 325950070018963889