Arthur Krigsman

 
Predavanje Arthur Krigsman, MD – Problemi digestivnog sistema kod dece sa autizmom

Kortikosteroidna terapija u kombinaciji sa IVIG terapijom. Doktor Krigsman je pedijatar i pedijatrijski gastroenterolog sa međunarodnom priznatom stručnošću u proceni i lečenju gastrointestinalnih problema povezanih s autizmom. Njegovo zanimanje za ovu jedinstvenu populaciju pacijenata počelo je 2001. godine, a u narednih 20 godina lečio je preko 2000 dece iz celog sveta koje pate od autizma i raznih komorbidnih gastrointestinalnih problema. Njegov istraživački interes leži u karakterizaciji jedinstvenih ćelijskih, molekularnih i kliničkih karakteristika upalne bolesti creva povezane s ASD-om, a njegovi izvorni nalazi objavljeni su u brojnim recenziranim časopisima.

Osim što je bio pozvani recenzent za recenzirane podneske autora medicinskih časopisa u području svoje stručnosti, dr. Krigsman je bio i gostujući predavač na temu gastrointestinalnih bolesti i autizma na nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima, bolničkim Grand Round-ovima u Americi i u inostranstvu, sastancima Udruženja medicinskih sestara, filantropskih organizacija i na brojnim medicinskim konferencijama. Svoja otkrića predstavio je i pred američkim Kongresom. Njegovo najveće zadovoljstvo ipak proizlazi iz kliničke nege koju pruža svojim pacijentima i poboljšanog kvaliteta života koji je rezultat dijagnosticiranja i lečenja gastrointestinalnih bolesti u ovoj ranjivoj populaciji. Održava urede u Pleasantonu u Kaliforniji i Austinu u Teksasu