admin

Ishrana kod dece sa poremećajima iz autističnog spektra i srodnim poremećajima (disharmoničan razvoj, hiperaktivnost, poremećaj pažnje itd.)

Autizam je složeni poremećaj sa višestruko pogođenim sistemima- neurološki, imunološki, gastroenterološki, endokrini itd. Problematika je široka i sveobuhvatna, simptomi su brojni, ali je najvećim delom pogođen mozak deteta, kao posledica složenih biohemijskih i metaboličkih procesa. Ishrana kod dece sa autizmom i srodnim poremećajima igra važnu ulogu. Da bismo razumeli zašto je balansirana, antiinflamatorna ishrana, bogata […]
Read more

Zašto biomedicina, a ne samo ljubav i rad?

„Majko, Vaše dete ima autizam. To ne znači da je manje vredno, ali znači da je drugačije. Volite ga takvo kakvo jeste i obezbedite mu što više logopedskih i defektoloških tretmana. Nemojte bacati novac na razne čarobne lekove i suplemente. Autizam je stanje, ono se ne leči. Da je neko pronašao lek za autizam, već […]
Read more