studio387

Šta je nedostatak cerebralnog folata i kako ga liječiti? Iskustvo iz Hrvatske

Piše: Gordana Tomac, dr. med, specijalist transfuzijske medicine Petar je prvo dijete u Hrvatskoj kojem je dijagnosticiran nedostatak cerebralnog folata (engl. Cerebral folate deficiency, CDF), a koji je uzrokovan autoprotutijelima na receptore za folat u mozgu (FRα).  CFD je metabolički poremećaj u kojem dolazi do smanjene koncentracije 5-metil-tetrahidrofolata (5-MTHF) u cerebrospinalnoj tekućini (engl. Cerebrospinal fluid, […]
Read more
understanding-3914811_1920

Veza između autoimunog encefalitisa i autizma

Još jedno naučno istraživanje potvrdilo je vezu između autoimunog encefalitisa i poremećaja spektra autizma. Naučni rad objavljen u decembru 2021. u časopisu „Granice u psihijatriji“ (Frontiers in Psychietry) pod nazivom „Autoimuni encefalitis i poremećaj spektra autizma“ ukazuje da postoje čvrsti naučni dokazi da različiti poremećaji imunog sistema, izlaganje infekcijama i drugim upalnim stanjima u trudnoći […]
Read more
question-mark-1872665_1920

PANS/PANDAS poremećaji nedovoljno su prepoznati u kliničkoj praksi

Nedavno objavljeno naučno istraživanje sprovedeno u SAD, na primeru 11 porodica sa decom zdravstvenih radnika, pokazalo je da postoje brojni problemi u postavljanju dijagnoze i lečenju PANS/PANDAS u Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos postojanju zvaničnih smernica za dijagnostiku i lečenje ovih oboljenja, vrlo su česta kašnjenja u postavljanju dijagnoze i sprovođenju odgovarajućeg medicinskog tretmana, čak i […]
Read more