Beograd inkluzivni grad

Udruženje “Deca bez granica” je započelo projekat javnog zagovaranja „Beograd – inkluzivni grad“ koji finansira EU i Austrijska razvojna agencija.

U maju smo započeli sa aktivnostima. Prve aktivnosti su nam bile sprovođenje fokus grupa sa roditeljima kako bi smo svi zajedno došli do najboljeg idejnog rešenja.

Fokus grupe smo kategorisali u tri grupe po uzrastu.

1) Za roditelje dece od 2-6 godina

2) Za roditelje dece od 7-18 godina

3) Za roditelje dece od 18+ godina

Želimo da vam se zahvalimo što ste izdvojili vreme i aktivno učestvovali u fokus grupama koje je organizovalo naše udruženje „Deca bez granica“ u okviru projekta „Beograd – inkluzivni grad“ finansiran od strane Centara za evropske politike u okviru WeBER platforme, o potrebama dece i roditelja dece sa razvojnim teškoćama, koje su održane u hotelu „Mark“ tokom juna 2024. Zajedno sa roditeljima smo došli do pregleda usluga i tretmana koji su trenutno dostupni njihovoj deci, do ključnih nedostataka u postojećem sistemu podrške i došli do rešenja koje bi voleli da budu dostupna u potencijalnom centru.

Nastavljamo sa daljim radom na modelu centra i javnom zagovaranju istog koji bi mogao da zadovolji deo potreba dece i mladih sa poremećajem autističnog spektra.

 

Previous Post

Leave A Comment