PANS/PANDAS poremećaji nedovoljno su prepoznati u kliničkoj praksi

  • NASLOVNA
  • BLOG
  • PANS/PANDAS poremećaji nedovoljno su prepoznati u kliničkoj praksi
question-mark-1872665_1920

Nedavno objavljeno naučno istraživanje sprovedeno u SAD, na primeru 11 porodica sa decom zdravstvenih radnika, pokazalo je da postoje brojni problemi u postavljanju dijagnoze i lečenju PANS/PANDAS u Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos postojanju zvaničnih smernica za dijagnostiku i lečenje ovih oboljenja, vrlo su česta kašnjenja u postavljanju dijagnoze i sprovođenju odgovarajućeg medicinskog tretmana, čak i kod dece zdravstvenih radnika.

Najčešći izazovi u ovom procesu su: nedostatak znanja zdravstvenih radnika o ovim poremećajima (82% slučajeva), skepticizam zdravstvenih radnika (82%), potreba da se učestvuje u troškovima lečenja (82%), nesigurnost zdravstvenih radnika u to koje testove deca trebaju da urade (64%) i kako da tumače njihove rezultate (64%).

U članku se ističe da su PANS i PANDAS teška, ali vrlo izlečiva postinfektivna upalna stanja mozga. Autori zaključuju da je poboljšanje PANS /PANDAS edukacije kliničara koji se mogu susresti sa decom sa ovim poremećajem ključni korak ka rešavanju identifikovanih prepreka.

Apstrakt članka možete naći ovde:

https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Ffsh0000602

Referenca: Tang, A. W., Appel, H. J., Bennett, S. C., Forsyth, L. H., Glasser, S. K., Jarka, M. A., Kory, P. D., Malik, A. N., Martonoffy, A. I., Wahlin, L. K., Williams, T. T., Woodin, N. A., Woodin, L. C., Miller, I. K. T., & Miller, L. G. (2021). Treatment barriers in PANS/PANDAS: Observations from eleven health care provider families. Families, Systems, & Health, 39(3), 477–487.

Newer Post

Leave A Comment