Dr Aleksandar Ljubić

 

 Dr Aleksandar Ljubić  
Prenatalni rizici  za poremećaj spektra autizma

Prof. dr Aleksandar Ljubić je svetski poznati ginekolog, priznat po stručnosti u oblasti reproduktivne medicine i visokorizičnih trudnoća.

Školovao se na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa postdiplomskim obrazovanjem u SAD, Japanu, UK i Grčkoj. Bio je vodeći istraživač u 12 domaćih i međunarodnih naučnih projekata, objavio više od 500 publikacija – u recenziranim časopisima – 73, sa ukupnim brojem citata – 1222, Hi indeksom od 18.

Tokom proteklih trideset pet godina, uspešno je uradio desetine hiljada postupaka vantelesne oplodnje, porođaja i tretmana visokorizičnih trudnoća. On je pionir invazivnih ultrazvučno vođenih fetalnih procedura, direktnog sazrevanja fetalnih pluća, pronalazač metode perinatalnog skrininga sluha, nehirurškog lečenja fibroida i naprednih NOTES laparoskopskih procedura.

U poslednje vreme, njegovo istraživačko područje obuhvata reproduktivnu i perinatalnu biotehnologiju, regenerativnu medicinu, potpomognutu reprodukciju, minimalno invazivnu reproduktivnu hirurgiju i biologiju tumora. On istražuje u oblasti bioloških terapija za sterilitet, kao i novih otkrića za dugovečnost.

Kreirao je SEGOVA i SEMPRE RB program za podmlađivanje jajnika i dugovečnost. Jedan je od osnivača Vincula Biotech Group-a i direktor BioCell Hospital u Beogradu.