Dr Dmitry Maltsev

Dr. Dmitry Maltsev                                                                              Dijagnostički parametri u lečenju poremećaja spektra autizma i imunoterapija  

Dr. Maltsev je zaposlen na Institutu za eksperimentalnu i kliničku medicinu na Nacionalnom medicinskom univerzitetu O’Bogomolets, Kijev, Ukrajina.

Specijalista je u oblasti kliničke imunologije, neuroimunologije, oportunističkih infekcija i imunoterapije, kao i za u oblasti teorije bolesti humane imunodeficijencije; autor je 16 knjiga o imunologiji i neuroimunologiji, uključujući jedan udžbenik za studente medicinskih univerziteta i jedan atlas o radiološkim manifestacijama herpesvirusnih infekcija.

Autor je i 161 članka objavljenih u naučnim časopisima Ukrajine i stranih zemalja, kao i preko 100 izlaganja na naučnim konferencijama. Nosilac je oko 30 patenata i autorskih prava na pronalaske.