Dr James Adams

 
James Adams Doc. Dr. Sc.                                                    Transplatacija Fekalnih Materija

Najnovije o terapiji prenosom mikrobioma (MMT) – (FMT) transplant fekalnih materija kod poremećaja sa autističnog spektra (odrasli i deca)

Prof. dr. sc. James Adams direktor je Istraživačkog programa za autizam / Asperger na Državnom Univerzitetu Arizone u Phoenixu, SAD. Radeći zajedno s lekarima, nutricionistima, biohemičarima i drugima, njegovo istraživanje usredotočeno je na uzroke i lečenje autizma tokom čitavog životnog veka. Dr. Adams veruje da dodatak biomedicinske terapije zasnovane na istraživanju za lečenje osoba s poremećajem iz autističnog spektra može poboljšati efikasnost tekućih obrazovnih, terapijskih i bihevioralnih intervencija.

Dr. James je doktorirao inženjerstvo materijala, ali poslednjih 20 godina svoje je istraživanje usmerio na biološke uzroke autizma i načine lečenja. Objavio je preko 200 recenziranih naučnih članaka, uključujući preko 50 o autizmu. Vodio je mnoga klinička ispitivanja, uključujući dodatak prehrani, transplantaciju mikrobiote, detoksikaciju i druge.

Takođe je predsednik Društva za autizam u Feniksu, predsednik Centra za istraživanje prehrane za autizam, suvoditelj Naučno-savetodavnog odbora Instituta za istraživanje autizma i predsednik Naučno-savetodavnog odbora Neurološke zdravstvene ustanove. Ima odraslu kćer s autizmom.