Dr Kiki Chang Dr Miroslav Kovačević

  • NASLOVNA
  • Dr Kiki Chang Dr Miroslav Kovačević
 
Dr. Kiki Chang – PANS/PANDAS Osnove i mogućnosti lečenja  Dr. Miroslav Kovačević – IVIG za PANS/PANDAS                                                

Izlaganja dr Kikija Čanga i dr Miroslava Kovačevića, te diskusija. Ova dva stručnjaka iznose svoje stavove o PANS/PANDAS sindromu. Izlaganje dr Kovačevića počinje u 59:00, dok diskusija počinje u 02:00.

   Dr. Chang je psihijatar sa preko 22 godine iskustva u radu sa mlađom decom, adolescentima, odraslima i porodicama. Njegova specijalnost je rad s mladima koji imaju ili su u opasnosti od ozbiljnih poremećaja raspoloženja, poput depresije ili bipolarnog poremećaja. Takođe je specijalizovan za PANS/PANDAS i srodne neuropsihijatrijske poremećaje. Radeći s decom koja imaju ova složena stanja, takođe je stekao veliko iskustvo u radu s ADHD-om, anksioznošću, poremećajima ponašanja, tikovnim poremećajima, psihotičnim poremećajima i poremećajima iz autističnog spektra.

Njegovo se istraživanje fokusiralo na genetske i biološke markere, posebno snimanje mozga, za rizik od razvoja teških poremećaja raspoloženja i intervencije za sprječavanje pojave takvih poremećaja. Ove intervencije su uključivale psihotropne lekove, kao i porodične terapije i intervencije svesnosti. Dr. Chang je također blisko sarađivao s brojnim farmaceutskim kompanijama kako bi pomogao u dizajniranju i analizi velikih studija psihotropnih lekova u mladosti, kako bi se utvrdila njihova efikasnost i sigurnost.

Diplomirao je molekularnu biologiju na Univerzitetu Princeton, medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta Tufts i stipendiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta Stanford. Doktor Chang je suosnivač Stanfordove PANS klinike.

Dr. Miroslav Kovačević FAAP, sertifikovani pedijatar, bio je u privatnoj praksi u zapadnim predgrađima Čikaga od 1976. Dr Kovačević završio je specijalizaciju iz pedijatrije i stipendiju za neonatologiju na Medicinskom centru Univerziteta Loyola (bolnica McGaw) u Maywoodu, IL i bio sertifikovan od strane Američkog odbora za pedijatriju 1982. Dr Kovačević je jedan od prvih pedijatara u Sjedinjenim Državama koji je počeo da leči decu sa PANDAS -om.

Dr Kovačević je mnogo predavao u zemlji i inostranstvu i objavio je nekoliko naučnih članaka, od kojih su najznačajniji u prestižnom časopisu New England Medicine i The Journal of Pediatrics. Posebne oblasti za koje je stručan uključuju takozvanu „problematičnu odojčad“ (praćenje i briga o prevremeno ođenom detetu), poteškoće u hranjenju i spavanju („ferberizacija“), poremećaji prehrane i gojaznost dece, problemi u ponašanju i školi kod dece, enureza i enkopreza.

Osim toga, dr. Kovačević je sledio (i primenjivao, ako je po određenim strogim smernicama indikovano) razne alternativne medicinske metode (vitamine, suplemente itd.). Svoju je profesionalnu pažnju fokusirao i na neke od kontroverznijih problema u pedijatriji, poput autizma i poremećaja autističnog spektra, sindroma PANDAS i PITAND, kao i primenu IVIG -intravenozne imunoglobulinske terapije, u određenim pedijatrijskim neuropsihijatrijskim poremećajima.

Sa više od 30 godina profesionalnog iskustva u zdravstvenoj zaštiti dece i nakon više od 100.000 konsultacija sa pacijentima, Dr Kovačević takođe nudi pedijatrijske konsultacije u svojoj ordinaciji Hinsdaleu i Lisleu, IL. Dr Kovačević je član medicinskog osoblja bolnice Hinsdale u Hinsdaleu, IL.