Nekoliko kratkih informacija o nama

O nama

Deca bez granica je nevladino i neprofitno udruženje roditelja koji veruju u svoju decu iznad svega...

NAŠA VIZIJA NAŠA MISIJA NAŠ CILJ
Ostvarenje punih potencijala dece
Edukacija
Razmena iskustava
Povezivanje
little-boy-with-magnifying-glass_ccexpress
Razvijanje svesti o medicinskoj prirodi razvojnih poremećaja
Upoznavanje sa savremenim medicinskim tretmanima
Edukacija roditelja i zdravstvenih radnika
Poboljšanje zdravstvene zaštite dece
little-boy-with-magnifying-glass_ccexpress
Unapređenje zdravstvene zaštite dece sa razvojnim problemima
Edukacija zdravstvenih radnika
Pružanje podrške roditeljima kroz:
- Radionice
- Konferencije
- Umrežavanje

Verujemo u ostvarenje punih potencijala naše dece bez obzira na dijagnozu koju dete ima – autizam, disharmonični razvoj, aspergerov sindrom,  cerebralna paraliza, ADHD…   

Ideja da napravimo naše udruženje nastala je kroz razmenu iskustava roditelja dece sa razvojnim poremećajima, koji su, u želji da pomognu svojoj deci, počeli da razmenjuju informacije o različitim metodama njihovog tretiranja i lečenja. Ova razmena je u početku bila sporadična i obazriva, zbog uvreženih shvatanja o prirodi autizma i drugih razvojnih poremećaja kao stanjima sa kojim se treba pomiriti i na koja se može uticati isključivo kroz rad sa dobrim defektologom ili logopedom. 

Novija naučna istraživanja sve više osvetljavaju medicinsku prirodu poremećaja iz autističnog spektra i drugih razvojnih poremećaja. Iz toga razloga, ne želeći da potcenimo vrednost rada defektologa sa našom decom, naše Udruženje želi da istakne važnost medicinskih tretmana, koji mogu biti neophodni da bi se

sa detetom moglo uopšte početi raditi i postignuti se vidljivi rezultati u saradnji sa drugim stručnjacima.

Cilj ove naše vebstranice je da omogući roditeljima da na jednom mestu pronađu informacije o sveobuhvatnim tretmanima autizma i drugih razvojnih poremećaja, zasnovanim na naučnim istraživanjima, koja želimo da što više promovišemo i tako zajedno pomognemo svoj našoj deci.

Dobro nam došli!

Osnivači

Upoznajte organizacionu strukturu našeg Udruženja

Svaki član našeg udruženja je jednako važan. Ovo su naši osnivači.

Upravni odbor

Udruženja
Jelena Vagić, Tijana Malezić, Aleksandra Rabrenović (Srbija), Jelena Nikolić, Lejla Dedić Batallbey (BiH), Gordana Tomac (Hrvatska)

Programski odbor

Udruženja
Jelena Nikolić, Ivana Živković, Marijana Dangubić, Ana Ivanović, Jasmina Dimitrijević, Sabaheta Pamuković Taletović, Olivera Krljević, Lidija Milanović, Marina Peičić, Tatjana Mitrić, Iva Alilović Klarić, Tanja Jovandić, Marija Misić Velimirović,

Sekretar

Udruženja
Cvijeta Nedeljković

Predsednica Upravnog odbora

Lice ovlašćeno za zastupanje
Aleksandra Rabrenović