Nekoliko kratkih informacija o nama

O nama

"Deca bez granica" je nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja roditelje koji veruju u svoju decu iznad svega...

NAŠA VIZIJA NAŠA MISIJA NAŠ CILJ
Ostvarenje punih potencijala dece
Edukacija
Razmena iskustava
Povezivanje
little-boy-with-magnifying-glass_ccexpress
Razvijanje svesti o medicinskoj prirodi razvojnih poremećaja
Upoznavanje sa savremenim medicinskim tretmanima
Edukacija roditelja i zdravstvenih radnika
Poboljšanje zdravstvene zaštite dece
little-boy-with-magnifying-glass_ccexpress
Unapređenje zdravstvene zaštite dece sa razvojnim problemima
Edukacija zdravstvenih radnika
Pružanje podrške roditeljima kroz:
- Radionice
- Konferencije
- Umrežavanje

Verujemo u ostvarenje punih potencijala naše dece bez obzira na dijagnozu koju dete ima – autizam, disharmonični razvoj, aspergerov sindrom,  cerebralna paraliza, ADHD…   

Ideja da osnujemo našu organizaciju nastala je kroz razmenu iskustava roditelja dece sa razvojnim poremećajima, koji su, u želji da pomognu svojoj deci, počeli da razmenjuju informacije o različitim metodama njihovog tretiranja i lečenja. Ova razmena je u početku bila sporadična i obazriva, zbog uvreženih shvatanja o prirodi autizma i drugih razvojnih poremećaja kao stanjima sa kojim se treba pomiriti i na koja se može uticati isključivo kroz rad sa dobrim defektologom ili logopedom. 

Nova naučna istraživanja sve više osvetljavaju medicinsku prirodu poremećaja iz autističnog spektra i drugih razvojnih poremećaja, koja nisu dovoljno poznata široj javnosti, i koja želimo da promovišemo da bismo pomogli drugima. 

Cilj naše organizacije je da pomogne deci i osobama sa invaliditetom, posebno sa intelektualnim teškoćama, da ostvare svoj pun potencijal i poboljšaju svoj položaj u društvu kroz što potpuniju integraciju u svom prirodnom okruženju.

Dobro nam došli!

Osnivači

Upoznajte našu organizacionu strukturu

Upravni odbor

Jelena Vagić, Tijana Malezić, Aleksandra Rabrenović.

Programski odbor

Ivana Živković, Lejla Dedić Batallbey, Gordana Tomac, Marijana Dangubić, Ana Ivanović, Jasmina Dimitrijević, Olivera Krljević, Lidija Milanović, Marina Peičić, Tatjana Mitrić, Marija Misić Velimirović.

Sekretar

Tijana Malezić Repajić

Predsednica Upravnog odbora

Lice ovlašćeno za zastupanje
Aleksandra Rabrenović