Konferencija SEECA 2022

 
Kad: 2 – 4. jun 2022. godine
Gde: Mona Plaza, Beograd, Srbija
CME poeni: Učesnici 10 poena Predavači 15 poena

U poslednjoj dekadi svedoci smo velikog napretka nauke u proučavanju uzroka i novih medicinskih tretmana za poremećaje iz spektra autizma. Aktuelna naučna saznanja govore nam da je autizam složen neuroimuni poremećaj koji uključuje imunološku funkciju gastrointestinalnog sistema. Na temelju postojećeg znanja o disfunkcijama koje dovode do simptoma autizma, timovi renomiranih istraživača osmislili su terapije koje, kako pokazuju istraživanja, pomažu određenim grupama pacijenata s autizmom.

Cilj konferencije SEECA 2022. je upoznavanje stručne javnosti – prvenstveno pedijatara, neurologa, gastroenterologa i imunologa iz Srbije, zemalja u regionu i drugih evropskih zemalja, sa novim medicinskim tretmanima u oblasti poremećaja iz spektra autizma. O ovim temama na konferenciji su govorili renomirani istraživači i kliničari iz Sjedinjenih Država, Rusije, Italije, Francuske, Poljske, Ukrajine, Crne Gore, Švedske, kao i vodeći stručnjaci iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu da se mnoge od postojećih terapija za lečenje simptoma autizma u Srbiji već koriste za druge bolesti, cilj konferencije je da podstakne raspravu stručne javnosti o mogućnostima korišćenja postojećih resursa za lečenje dece  u skladu sa najnovijim naučnim istraživanjima. Cilj je da se doktori iz regiona i Evrope upoznaju sa najnovijim saznanjima o načinima lečenja autizma, kako bi premostili postojeći jaz između naučnih dostignuća i kliničke prakse. Krajnji cilj konferencije je pomoći deci s poremećajem iz spektra autizma da ostvare svoj pun intelektualni i društveni potencijal.

Teme o kojima  se govori na konferenciji su: autoimuni i gastrointestinalni problemi, PANS/PANDAS, mikrobiom u autizmu,  disfunkcija mitohondrija, Bumetanid protkol, primena IVIGA,  cerebral folat deficijencija, istrazivanja o Suraminu, transplantacija fekalnih materija, terapije matičnim ćelijama, i mnoge druge.

Agendu konferencije možete videti ovde: https://seeca.info/sr/program