M. Mitevska – Suramin

Marija Mitevska – Udruženje Spektrum , Skoplje            Istraživanje o korišćenju Suramina za lečenje autizma – Trendovi i iskustva

 Suramin je star 100 godina i još uviek se koristi za lečenje prve faze akutne ljudske bolesti spavanja, uzrokovane Trypanosoma brucei rhodesiense . Suramin je multifunkcionalni molekul sa širokim spektrom potencijalnih primena, od parazitskih i virusnih bolesti do raka, ugriza zmije i autizma. Suramin je također zagonetan molekul: koje su njegove mete? Kako uopšte dospeva u ćelije? Ovde pružamo pregled mnogih različitih kandidata za mete suramina i raspravljamo o njegovim načinima delovanja i putevima staničnog preuzimanja. Smatramo da, kada se polifarmakologija suramina shvati na molekularnom nivou, mogu se identifikovati novi, specifičniji i manje toksični molekuli za brojne potencijalne primene suramina.