Dr. Eric Lemonnier

Dr Eric Lemonnier 
Uloga bumetanida u lečenju autizma                                                Optometrija i terapija vida kod autizma                                                                                                        

Vodio je Resursni centar za autizam u Bretanji od njegovog stvaranja 2000. do 2013. Od 2014. odgovoran je za Ekspertski centar za autizam u Limousinu u Francuskoj. Tokom cele karijere vodio je dvostruku aktivnost – kliničku i istraživačku – što mu je omogućilo da ga kontaktiraju kako bi se pridružio naučnim odborima nekoliko udruženja (ARAPI, APESA, AFTR, autisme suisse romande). Njegova su istraživanja dovela do više od 40 publikacija u recenziranim časopisima, uključujući više od 20 u anglosaksonskim časopisima. Od 2008. surađuje s Yehezkelom Ben-Ari na razvoju novog terapijskog pristupa za autizam.