Nicola Antonucci

 
Predavanje Dr Nicola Antonucci – Pregled uspešnih medicinskih intervencija kod autizma – praktično iskustvo

Dr. Nicola Antonucci je psihijatar iz Barija, Italije. Diplomirao je medicinu na Univerzitetu u Bariju i specijalizovao psihijatriju na istom univerzitetu. Tokom specijalizacije bio je član istraživačke grupe za Psihijatrijske neuronauke i radio je na Neuro-Imagingu pomoću funkcionalnog MRI-ja, i spektroskopije primenjene kod pacijenata obolelih od šizofrenije.

Počeo je raditi sa Institutom za istraživanje autizma (ARI) u San Diegu, Kaliforniji  2006. godine, kada je njegovoj kćerki dijagnostifikovan autizam. Nekoliko meseci je pratio medicinsku obuku u centru Rimland u Lynchburgu, Virdžiniji, pod mentorstvom dr Elizabeth Mumper.

2010. godine u suradnji s dr Dariom Siniscalcom, Drugim univerzitetom u Napulju, osnovao je istraživačku grupu za proučavanje molekularnih i staničnih promena u autizmu. Ova grupa sprovodi nekoliko istraživačkih ispitivanja u saradnji sa različitim međunarodnim univerzitetima i istraživačima u Evropi i SAD -u i već je objavila nekoliko radova u međunarodnim recenziranim časopisima iz oblasti autizma.

Direktor je Biomedicinskog centra za istraživanje i lečenje autizma u Bariju u Italiji, gde viđa svoje pacijente.

U svojoj klinici radi isključivo s decom obolelom od neurorazvojnih poremećaja. On prisustvuje brojnim naučnim skupovima i medicinskim obukama Instituta za istraživanje autizma, a čest je govornik godišnje konferencije AutismOne u Čikagu.