Dr Milka Popović

Dr Milka Popović                                                                                  Najčešće lab analize koje se poručuju za djecu sa ASD                              

Dr med. biohemije Milka Popovic diplomirala je medicinsku biohemiju na Kraljevskom koledžu u Londonu (King’s College London) na Unuverzitetu u Londonu 1997. godine. Doktorske studije završila je na (School of Pharmacy, UCL) Univerzitetu u Londonu 2001. godine kao najmlađi doktor medicinskih nauka. Za vreme doktorskih studija radila je kao asistent na istom Univerzitetu, na predmetu farmakologija. Nakon doktorskih studija nastavila da se bavi naučnim istraživanjem u oblasti niozomalnih i lipozomalnih DNK vakcina (radila je na vakcini protiv hepatitisa B). Sertifikat za primenu funkcionalne medicine u kliničkoj praksi je stekla u Tampi, Floridi 2004. godine nakon čega se našla na svetskoj listi Instituta za Funkcionalnu Medicinu SAD. Post diplomske studije iz nutricionalne terapije (Nutritional Therapy) je završila 2007 godine na Univerzitetu Midlseks u Engleskoj.

Od 2019. godine zaposlena je u Beo lab laboratoriji kao načelnica kabineta za funkcionalnu medicinu i specijalnu laboratorijsku dijagnostiku. Oblasti kojima se bavi su: prevencija, gastrointestinalne tegobe, hronične bolesti, poremećaj autističnog spektra, anti-aging medicina, sportska medicina.