Prof. Dr. Med. Richard Frye

Dr Richard Frye Mitohondrijalna disfunkcija i poremećaj iz spektra autizma 
 
Prof. dr. med. sc. Richard E. Frye, je američki istraživač u polju autizma sa iskustvom u neurorazvojnim i neurometaboličkim poremećajima. Šef je odjela za neurorazvojne poremećaje na Neurološkom institutu Barrow u Dječjoj bolnici Phoenix. Profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Arizoni – Phoenix, Medicinskom fakultetu Univerziteta Creighton i Medicinskom fakultetu Mayo Clinic – Alix. Stekao je diplome medicinskog doktora, i doktora nauka iz fiziologije i biofizike na Georgetown Univerzitetu.

Specijalizirao je pedijatriju na Univerzitetu u Miamiju i dodatno specijalizirao dečiju neurologiju na Harvard University / Children’s Hospital Boston gdje je bio stipendista za bihevioralnu neurologiju i smetnje u učenju. Također je bio i stipendista za psihologiju na Bostonskom univerzitetu. Magistrirao je biomedicinske nauke i biostatistiku na Univerzitetu Drexel. Certifikovani je pedijatar i neurolog sa posebnom kompetencijom za dečiju neurologiju. Dr. Frye je nacionalni lider u istraživanju autizma. Napisao je preko 200 recenziranih publikacija i poglavlja u knjigama.